V prosinci 2022 uplynuly 2 roky od okamžiku, kdy má naše politické hnutí SNK1-Starostové našeho kraje zástupce ve vedení Karlovarského kraje. Je jím člen rady pro rozvoj venkova a zemědělství. Vznik této funkce je od začátku kritizována opozicí jako zbytečná a vytvořená uměle jen z důvodu ustavení krajské koalice. Jedná se totiž o funkci takzvaně bez portfeje, kdy příslušný radní nespravuje žádný konkrétní odbor, ale spolupracuje se všemi odbory napříč krajským úřadem. Nicméně právě problematika rozvoje obcí je víceoborovou záležitostí.  

Ať si každý říká, co chce, ale svou logiku to má. Karlovarský kraj má poprvé v historii ve svém vedení reprezentanta malých obcí, který se této problematice věnuje posledních 20 let. Z vlastní zkušenosti starosty obce Hájek si nepamatuji, že by byl Karlovarský kraj v tak čilém kontaktu se starosty měst o obcí jako nyní. Nejsou to jen výjezdy za starosty obcí s hejtmanem Karlovarského Petrem Kulhánkem. Je to každodenní komunikace se starosty a vedením měst a obcí při řešení jejich problémů, přenášení těchto podnětů nejenom do vedení Karlovarského kraje, ale i na jednotlivé odbory úřadu, kde se dále řeší. 

Nad rámec této agendy se daří snižovat administrativní zátěž při podávání žádostí o dotace z programů Karlovarského kraje. Obzvlášť velkou radost pak mám z prosazení změny pravidel dotačního Programu rozvoje venkova, tzv. POV. Poprvé v roce 2022 disponoval program částkou á 250.000 Kč pro každou obec do 3 000 obyvatel pro následující 3 roky. Další novinkou bylo, že se obce mohou samy rozhodnout, zda si tuto částku vyčerpají v jednotlivých letech, nebo například kumulativně až ve třetím roce (750.000 Kč). Takzvaně si našetřit větší částku. Pro rok 2023 je připravena další změna, a to rozšíření programu na obce a města do 10 000 obyvatel. Dále se bude navyšovat částka pro manažery mikroregionů a místních akčních skupin z 5 na 10 mil Kč. Celková alokace Programu obnovy venkova byla pro rok 2022 navýšena z 24 na 35 mil Kč. V roce 2023 pak Karlovarský kraj počítá s částkou 42,25 mil Kč. Možná, že opozici připadá náš venkov jako „okrajová“ záležitost, ale opak je pravdou. Právě malé obce od Krušnohoří po Slavkovský les, Ašský výběžek nebo Mariánskolázeňsko se velmi čile rozvíjejí a ve svých aktivitách potřebují podpořit, přenést jejich problémy na krajskou úroveň. 

Ing. Vít Hromádko, člen Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova a zemědělství