Ing. Vít Hromádko

Ing. Vít Hromádko

starosta obce Hájek

člen SNK 1

e-mail: vit.hromadko@obechajek.cz

web: www.snk1.cz

fb: SNK1-Starostové našeho kraje

fb: Vít Hromádko

Životopis

Dlouholetý úspěšný starosta Obce Hájek. V roce 2000 dokončil studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, ve studijním oboru Technologie organických látek. V roce 2002 nastoupil svou profesní kariéru jako technolog ve firmě Eastman Sokolov, a.s. (dříve Chemické závody Sokolov). Ve stejném roce poprvé uspěl v komunálních volbách a stal se neuvolněným starostou Obce Hájek. V roce 2018 popáté v řadě obhájil post zastupitele a starosty Obce Hájek, ukončil svou profesní kariéru v Sokolově a začal se věnovat pouze starostování. Je šťastně ženatý. S manželkou Hankou má dva syny Lukáše a Jakuba.