Dagmar Strnadová

Dagmar Strnadová

starostka obce Tři Sekery

e-mail: tri-sekery@seznam.cz

web: www.snk1.cz

fb: SNK1-Starostové našeho kraje

fb: Obec Tři Sekery

Životopis

Starostka obce Tři Sekery nepřetržitě od 1. 4. 1990, kdy byla kooptována do funkce předsedkyně MNV, poté po prvních svobodných volbách starostka obce do současnosti. Obec Tři Sekery se stala v roce 2003 Vesnicí roku Karlovarského kraje a během let získala mnoho dalších ocenění. Je rozvedená, má dva syny, Davida a Filipa.