Jiří Štikar

Jiří Štikar

starosta obce Děpoltovice

bez politické příslušnosti

e-mail: starosta@obecdepoltovice.cz

web: www.snk1.cz

fb: SNK1-Starostové našeho kraje

 

Životopis

Úspěšný starosta obce Děpoltovice. V roce 1974 dokončil odbornou školu  obor kuchař. V tomtéž roce nastoupil jako řadový kuchař u HAR Karlovy Vary, 1978 Interhotel Centrál Karlovy Vary odborný kuchař, později jako šéfkuchař na středisku Toscana, 1995 šéfkuchař v Hotelu Imperiál Karlovy Vary středisko Vinárna a od roku 2000 odborný poradce ve firmě TEGA GASTRO zabývající se projekty kuchyní, dodávky a montáž gastronomického zařízení. Od roku 2010 správce obecního majetku obce Děpoltovice.

V roce 2002 uspěl v komunálních volbách a byl zvolen neuvolněným místostarostou obce Děpoltovice, post místostarosty vykonával do roku 2014. V roce 2014 byl zvolen uvolněným starostou obce Děpoltovice.

S manželkou Soňou má dvě dcery Lucii a Nikolu. Z prvního manželství má dceru Pavlu.

Narozen 1956, absolvent UŠ  Karlovy Vary, obor kuchař. Ženatý, tři dospělé dcery, dva vnuci. Zájmy: vnoučata, příroda a vaření.