Vlastimil Ondra

Vlastimil Ondra

starosta obce Potůčky

bez politické příslušnosti

e-mail: starosta@potucky-obec.cz

web: www.snk1.cz

fb: SNK1-Starostové našeho kraje

 fb: Ondřej Wertov

Životopis

Narozen v Brně v roce 1971.  V Zastupitelstvu obce Potůčky pracuje aktivně od roku 2002 do současnosti. Od roku 2006 vykonával funkci neuvolněného místostarosty obce, od roku 2011 pak funkci uvolněného místostarosty obce. Od roku 2014 je uvolněným starostou obce. V roce 2018 v komunálních volbách opět obhájil.

Vyučen ve strojním oboru mechanik opravář strojů a zařízení, kdy do roku 1992 byl zaměstnán v podniku Sigma Slatina Brno. Od roku 1992 do 2011 ve služebním poměru u Policie České republiky jako policejní inspektor. 

Vzdělání dokončil na Soukromé střední sociálně právní akademii Trivis v Karlových Varech.

Je ženatý s manželkou Dášou má syna Vlastíka a nevlastní dceru Lucku, z prvního manželství má pak dceru Kristýnu. Za své úspěchy považuje především zvládnutí řízení malé obce s majetkem cca 400 000 000,-Kč, rozsáhlou hospodářskou činností, jako je provozování vodovodního řádu a kanalizace, bytového hospodářství, obecní policií, vlastními technickými službami, poloprofesionální jednotkou sboru dobrovolných hasičů, dále pak  zavedení systému v odpadovém hospodářství, díky kterému obec opakovaně obhajuje první místo v Lize třídění odpadů v kategorii obcí do 1000 obyvatel, organizaci hudebních kulturních akcí, které oživily kulturní dění v příhraničí jako je rockový festival Pot-Rock, rockových nocí Revival Night atd.

Ze zájmů je to především turistika, příroda, fotografování či relaxování na kole či motocyklu.