Ing. Markéta Sinkulová Moravcová

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová

starostka obce Velichov

člen SNK 1

e-mail: moravcova@velichov.cz

web: www.snk1.cz

fb: SNK1-Starostové našeho kraje

Životopis

Po vystudování Obchodní akademie v Karlových Varech – zaměření na cestovní ruch, strávila rok v Německu, kde zdokonalila němčinu. Od roku 1998 pracovala v Domě kultury Ostrov, kde rozjela provoz informačních center, věnovala se hospodářské činnosti této městské příspěvkové organizace, podílela se na produkci filmového festivalu, kterému dělala tiskovou mluvčí.

V roce 2006 poprvé uspěla v komunálních volbách a stala se starostkou obce Velichov. Ve stejném roce začala studovat na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor Hospodářská politika a správa se zaměřením na regionální rozvoj. Studium úspěšně ukončila po pěti letech získáním magisterského titulu. 

Každý rok žádá o finance z mnoha dotačních titulů, většinou úspěšně. Díky tomu se daří postupně opravovat nejvýznamnější velichovskou památku – kostel Nanebevzetí Panny Marie, místní a účelové komunikace, parkovací plochy, náves, hřiště; vybavovat jednotku dobrovolných hasičů, knihovnu, zvelebovat školku. 

Spolu s dalšími ochotnými občany pořádá řadu kulturních, společenských a sportovních akcí, které se těší vysokému zájmu nejen místních, ale i přespolních obyvatel. 

Je předsedkyní dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory – západ a předsedkyní správní rady Místní akční skupiny Krušné hory, o. p. s. 

Ve volném času se ráda věnuje návštěvám zámků, hradů, zřícenin, myslivosti.

S manželem Václavem má dceru Vendulku.