Ing. Zdeněk Gerát

Ing. Zdeněk Gerát

starosta obce Merklín

bez politické příslušnosti

e-mail: obecmerklin@volny.cz

web: www.snk1.cz

fb: SNK1-Starostové našeho kraje

 

Životopis

Starosta Obce Merklín. V roce 1985 dokončil studium na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni.  Svou profesní kariéru zahájil jako vedoucí vývoje a technického úseku ve firmě ZMA Ostrov,a.s.    

V průběhu let se stal i autorizovaným technikem pozemních staveb a pracoval jako projektant a rozpočtář. V roce 2002 poprvé uspěl v komunálních volbách a stal se zastupitelem Obce Merklín. V průběhu let jako zastupitel pracoval v radě obce a i jako místostarosta obce. V roce 2018 podruhé v řadě obhájil post zastupitele a starosty Obce Merklín,  V současné době pracuje jako neuvolněný starosta i jako projektový manažer – rozpočtář na územním odboru IROP pro Karlovarský kraj.  Je šťastně ženatý. S manželkou Vlastou má dvě dcery Terezku a Klárku. 

Zájmy: cykloturistika, zahrada.